پرداخت آنلاین
کروکی نشانی فروشگاه
کروکی نشانی فروشگاه
گفتگوی آنـلاین


تاب موزیکال جامبو

موجودیت : موجود است
قیمت : 0 تومان

اتمام موجودی


تاب کودک موزیکال و حفاط دار


طرح فیلی
نسب سریع واسان
تاب کودک بارفیکسی موزیکال و حفاط دار
این تاب دارای دوقلاب فلزی وطناب بسیار محکم جهت نسب سریع واسان می باشد
ابعاد تاب: طول:45سانتی متر
عرض:32 سانتی متر
ارتفاع:40 سانتی متر
طول طناب از قلاب فلزی تا تاب170 سانتی متر.

توجه** فقط طرح فیلی موجوداست**توجه

ارسال

Toys