پرداخت آنلاین
کروکی نشانی فروشگاه
کروکی نشانی فروشگاه
گفتگوی آنـلاین


1-مسئولين سايت ( فروشنده ) متعهد ميگردند از اطلاعات شخصي و فردي افراد خريدار ، در حد اختيار و توان مراقبت نموده و اين اطلاعات را محرمانه تلقي نمايند و به هيچ فرد حقيقي يا حقوقي اين اطلاعات ارائه نگردد
2-فروشنده موظف است کالا را طبق نمونه مورد توافق و موجود در سايت به خريدار ارائه نمايد.
3-فروشنده موظف است کالا را بصورت سالم و بي عيب بدست مشتري برساند .
4-خريدار نميتواند جنس تحويل گرفته شده را به فروشنده عودت نمايد.
5-در صورت ارسال اشتباه کالا توسط فروشنده ، خريدار ميتواند تقاضای ارسال مجدد کالای صحيح را بنمايد و هزينه ارسال مجدد بعهده فروشنده است.
ثبت سفارش خريد بمنزله آن است که خريدار شرايط بالا را مطالعه نموده و شرايط آن را پذيرفته و حق اعتراض را از خود سلب مينمايد.

Toys