سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

مسئولين سايت ( فروشنده ) متعهد ميگردند از اطلاعات شخصی و فردي افراد خريدار ، در حد اختيار و توان مراقبت نموده و اين اطلاعات را محرمانه تلقي نمايند و به هيچ فرد حقيقي يا حقوقي اين اطلاعات ارائه نگردد مگر با مجوز رسمي و قانوني.

فروشنده موظف است کالا را طبق نمونه مورد توافق و موجود در سايت به خريدار ارائه نمايد.

فروشنده موظف است کالا را بصورت سالم و بي عيب بدست مشتری برساند .

خريدار موظف است هنگام تحويل کالا توسط مامور پست آن را کاملا بازديد نموده و در صورت معيوب بودن همان لحظه به مامور پست مسترد دارد خريدار بايد مبلغ جنس مورد نظر را نقدا و يکجا به مامور تحويل جنس بپردازد.

خريدار نميتواند جنس تحويل گرفته شده را به فروشنده عودت نمايد.

هزينه حمل و نقل و پست بعهده خريدار ميباشد.

در صورت ارسال اشتباه کالا توسط فروشنده ، خريدار ميتواند تقاضای ارسال مجدد کالای صحيح را بنمايد و هزينه ارسال مجدد بعهده فروشنده است.

ثبت سفارش خريد بمنزله آن است که خريدار شرايط بالا را مطالعه نموده و شرايط آن را پذيرفته و حق اعتراض را از خود سلب مينمايد.

قوانین و شرایط

1- مسئولين سايت ( فروشنده ) متعهد ميگردند از اطلاعات شخصي و فردي افراد خريدار ، در حد اختيار و توان مراقبت نموده و اين اطلاعات را محرمانه تلقي نمايند و به هيچ فرد حقيقي يا حقوقي اين اطلاعات ارائه نگردد
2- فروشنده موظف است کالا را طبق نمونه مورد توافق و موجود در سايت به خريدار ارائه نمايد.
3- فروشنده موظف است کالا را بصورت سالم و بي عيب بدست مشتري برساند .
4- خريدار نميتواند جنس تحويل گرفته شده را به فروشنده عودت نمايد.
5- در صورت ارسال اشتباه کالا توسط فروشنده ، خريدار ميتواند تقاضای ارسال مجدد کالای صحيح را بنمايد و هزينه ارسال مجدد بعهده فروشنده است.

ثبت سفارش خريد بمنزله آن است که خريدار شرايط بالا را مطالعه نموده و شرايط آن را پذيرفته و حق اعتراض را از خود سلب مينمايد.